快捷搜索:

蚁沉香怎么样(蚂蚁沉香好吗)

本文来跟大家聊聊蚁沉香怎么样(蚂蚁沉香好吗)详细内容的观点希望能帮助到您找到想要的怎么样问题,知识分享,经验传递,智慧碰撞的怎么样互动平台。

关于蚁沉香怎么样内容导航:

蚁沉香怎么样

虫漏沉香的味道大多十分浓郁,还会带有较浓的甜味,并且有着多变的香韵,这大概是因虫蚁咬噬后,产生树脂堆积在蛀洞缝隙中,才造成了周围浓厚的结香。虫漏沉香香气内敛沉稳,馨雅清甜,富有层次变化。可以去香‎至‎尊感受一下。 本回答被提问者采纳
蚁沉香怎么样沉香是 什么?沉香的功效与作用
沉香的密度和油量有相对的关系,一般的计算式为,A为沉香重量,B为水及容器重量,C为沉香入水,以B-C=D,A/B=沉香密度,在对比沉香含油量即可得知是否为真沉香,假设含油量不高,但密度却很高,就是有问题的沉香。
基本资料
【中文名】沉香就是一种木材或中药材,是沉香树身上的一部分。
【英文名】Chinese Eaglewood
【来 源】为双子叶植物药瑞香科植物沉香或白木香的含有树脂的木材。
【功 效】降气温中,暖肾纳气。
【主 治】治气逆喘息,呕吐呃逆,脘腹胀痛,腰膝虚冷,大肠虚秘,小便气淋,男子精冷。① 《别录》:“疗风水毒肿,去恶气。”②陶弘景:“疗恶核毒肿。”③《海药本草》:“主心腹痛、霍乱、中恶,清神,并宜酒煮服之;诸疮肿宜入膏用。”④《日华子本草》:“调中,补五脏,益精壮阳,暖腰膝,去邪气。止转筋、吐泻、冷气,破症癖,(治)冷风麻痹,骨节不任,湿风皮肤痒,心腹痛,气痢。”⑤《珍珠囊》:“补肾,又能去恶气,调中。”⑥《纲目》:“治上热下寒,气逆喘息,大肠虚闭,小便气淋,男子精冷。”⑦《医林纂要》:“坚肾,补命门,温中、燥脾湿,泻心、降逆气,凡一切不调之气皆能调之。并治噤口毒痢及邪 恶冷风寒痹。” ⑧《本草再新》:“治肝郁,降肝气,和脾胃,消湿气,利水开窍。”
【性味归经】:辛苦,温。①《别录》: “微温。”②《海药本草》:“味苦,温,无毒。”③《日华子本草》:“味辛,热,无毒。”④《纲目》:“咀嚼香甜者性平,辛辣者性热。”
入肾、脾、胃经。①《雷公炮制药性解》:“肾、命门二经。”②《本草经疏》:“入足阳明、太阴、少阴,兼入手少阴、足厥阴经。”③《药品化义》:“入肺、肾二经。”④《本草经解》:“足少阳胆经、足厥阴肝经、手太阴肺经。”
【现代研究】
1.化学成分:本品含挥发油和树脂等,成分有白木香酸、白木香醛、沉香螺旋醇、白木香醇、苄基丙酮、呋喃白木香醛,呋喃白木香醇等,还有酚性成分等。
2.药理作用:本品对家兔离体小肠运动有抑制作用,使麻 醉猫注射乙酰胆碱后肠管收缩幅度减少,蠕动减慢。
沉香木的颜色一般为棕色,颜色深浅不一,间杂这棕黑色的小斑块或者小黑点,其木纹自然随意,有疏松感,质地较硬。沉香木看起来好像有一层油,但是摸起来却是光滑细腻的感觉,往往表面会有冰凉感和油粘感,不油腻不脏手;而假的沉香并不存在这样的感觉,甚至用力摩擦,可能会摸到假沉香表面的的黑色油渍,手上染上颜色。
药物应用鉴别
沉香、木香、丁香、檀香,均为辛香温通,调中止痛之品。但沉香专纳真气,偏治肾阳虚寒之疾;木香专调滞气,偏治脾胃气滞之疾;丁香专疗寒气,偏治脾胃虚实寒之疾;檀香专升理上焦气,偏治胸膈凝气滞之疾。
相关名称
别名
蜜香(《南方草木状》)、沉水香(《桂海虞衡志》)。原植物白木香又名:土沉香(《桂海虞衡志》)、女儿香(《纲目拾遗》)、牙香树、莞香、六麻树
处方名
沉香、海南沉香、海南沉、好沉香、上沉香、盔沉、沉香粉、上沉香粉等
商品名
进口沉香:又名全沉香,为植物沉香的含有黑色树脂的木材。主产于印度、马来西亚等国。
产沉香:又名海南沉、海南沉香、白木香、莞香、女儿香、土沉香。为植物白木香的含有黑色树脂的木材。主产于海南岛。
伽南香:又名奇南香、琪南、奇楠、伽南沉。为植物白木香或沉香近根部的含树脂量较多的木材。
绿油伽南香:为外表呈绿褐色的伽南香。
紫油伽南香:为外表呈紫褐色的伽南香。
盔沉香:又名盔沉。进口沉香药材多呈盔帽形,故名。
以上商品均以质坚体重、含树脂多、香气浓者为佳。
进口沉香 又名沉水香、燕口香、蓬莱香、密香、芝兰香、青桂香等(以上为文献名)。来自瑞香科植物沉香(Aquilaria agal- lochaRoxb)的含树脂的心材。主产于印度尼西亚、马来西亚、新加坡、越南、柬埔寨、伊朗、泰国等地。
印度尼西亚、马来西亚、新加坡所产的沉香习称新州香,质 量 最 好,燃之香味清幽,并能持久。越南产的沉香习称会安香,质量稍次,燃之香味甚善,带有甜味,但不能持久。
进口沉香多呈圆柱形或不规则棒状,表面为黄棕色或灰黑色;质坚硬而重,能沉于水或半沉于水;气味较浓,燃之发浓烟,香气强烈。进口沉香性微温,味苦辛。具有行气止痛、温中止呕、纳气平喘的功效,药效比白木香佳。
拉丁名药材Lignum Aquilariae Resinatum原植物
①沉香 Aquilaria agallocha Roxb.② 白木香(《南越笔记》)Aquilaria sinensis(Lour.) Gilg,
资源分布
①沉香 台 湾、广东、广西有栽培;国外分布印度、印度尼西亚、越南、马来西亚。
②白木香分布广东、广西、台 湾。
药材特性
沉香(Aquilaria agallocha Roxb. 简写成A.A.R..)为瑞香料(Thymelaeaceae) 植物中含有树脂的木材。主要分布于越南、印度、印度尼西亚、马来西亚等地区。
沉香树高约30 - 40公尺,当沉香树的表面或内部形成伤口时,为了保护受伤的部位,树脂会聚集于伤口周围。当累积的树脂浓度达到一定的程度时,将此部分取下,便为可使用的沉香。然而,伤口并不是树脂凝聚的唯 一原因,沉香树脂亦会自然形成于树的内部及以腐朽的部位上。
采取后的沉香通常需要加工以袪除木质部分,加工后的沉香多呈不规则块状、片状或盔状。一般长约7-30公分,宽约1.5-10公分,但也有大于一公尺的珍品。沉香木质表面多凹凸不平,以黑褐色含树脂与黄白色不含树脂部份相间的斑纹组成,可见加工的刀痕。沉香折断面呈刺状,孔洞及凹窝部份多呈朽木状,判断沉香以身重结实,棕黑油润,无枯废白木,燃之有油渗出,香气浓郁者为佳。
沉香树脂的特征为质地坚硬、沉重、其味辛、苦。树脂极为易燃,燃烧时可见到油在沸腾。在燃烧前树脂本身几乎没有香味。颜色依等级而分依序为绿色、深绿色、微黄 色、黄 色、黑色。随树脂颜色的不同,燃烧时所释放出来的香味有所不同。
决定沉香等级的最重要标准为其树脂的含量。沉香树脂极为沉重,虽然原木的比重只为0.4,当树脂的含量超出25%时,任何形态的沉香(片、块、粉末)均会沉于水。沉香的名称正是来自于其沉于水的特质。
沉香形成通常需数十年的时间,树脂含量高者更需要数百年的时间,故自古以来沉香的供给远远赶不上需求。近年来由于人们对珍贵沉香趋之若鹜,使得沉香供给几近枯竭.。印度及不少东南亚国家业者尝试人工培植沉香树脂,但因上等沉香生产周期过长。人工培育10-20年只能生产出树脂含量极低的沉香(几乎不含任何树脂)。由于上等沉香取得极为困难,且价格日益昂贵,故不少业者以假沉香或品质低劣者鱼目混珠,消费者需细心辨识。
沉香的特性:
沉香树脂
(1)沉重:当树脂含量超出25%时,任何形式的沉香(片、块、粉)均会沉于水。
(2)坚硬:树脂呈晶体状,故极为坚硬。
(3)易燃:含挥发油,故极为易燃。燃烧时有浓烟产生,并可以见到油脂在沸腾。
(4)无香味:燃烧前几乎无任何香味。 (沉香原木亦没有香味)
颜色
(1)五种:绿色、深绿色、金色(微黄 色)、黄 色、黑色。
(2)香味:不同颜色的沉香在燃烧时产生不同的香味。
形成原因
(1)原因:共四种 (请点选左方Functions网页)
(2)时间:100~500年(+),形成时间通常决定沉香的树脂含量。
(3):自然:形成时间过长,故无法人工栽培。
产地
(1)亚洲:越南、马来西亚、泰国、老挝、印度尼西亚、印度。
沉香种类
一、野生天然沉香------"风树"在受"伤"后会进行自我保护所分泌油脂,先会在伤口初形成"种子",然后可能会"蔓延",这些油脂与木质混合物,就是大家所说的沉香.
1,已经结香的部分受外力与风树主体脱落,掉在地上,足够的时间醇化后,形成"死沉"
2,结香后风树仍然具有生命,结香部分被砍下来,就是"活沉".
3,蚁虫咬噬所形成典型的"虫漏"
这里请注意
风树----特定的可以结沉香的树种,材质疏松,不结香的话,基本不具备经济价值.
伤-----有很多可能性,雨季的雷击,动物攀登,甚至部分自然死亡....
结香------不是所有的风树都可以结香,也不是在收外力后在一定的时间内,就必须结香.
醇化-----原理基本同普洱
另,所谓"土沉"和"水沉"
根据我的了解,在越南没有这个概念,圈内统称"货死","货活".
沉香的产地一年只有两季,雨季与旱季,最开始结香的部分可能脱落在地面或水里,但随着季节的变化,暴雨,泥石流等等不确定因素,很难说是在水里还是土里,也没有从开采地确认这一说.
二、奇楠
奇楠就是枷楠,不同翻译版本.
与死沉本是共生体,但油脂在醇化的过程中产生质变,形成与沉香完全不同的新物质,也就是说,挖到一个沉香的坑,可能全是死沉,也可能会有极少部分奇楠,但更多的情况是只有沉香没有奇楠.
与沉香最基本的区别在于
1,表面干涩,但切开后油脂丰富.几乎全是油脂
2,加热后散发的味道完全不同
3,相同含油的奇楠很软,而沉香很硬
4,咀嚼后会粘牙,感觉类似年糕,而沉香咀嚼后的结果是木渣
5,味道辛辣,麻,但回甘,生津则更持久,更强烈.
6,相同含油量的沉香绝 对会沉水,而奇楠绝 对不沉.
三,人工沉香
几十年前越南就有人种植风树,并人为的施加外力,钻孔,火烧,插管子等等方式试图工业化量产,现在台 湾,海南,广东都有大面积种植,并号称获得全面成功
可实际上,人工方式结香大致需要8-10年,且与天然野生沉香完全不是一个概念,这个课题目前是美国一所大学在研究,实验基地在马来和印尼,且,并没有宣布实验结果成功.可以投入量产,在此不做赘述,有兴趣的朋友可以去古狗一下.
沉香品质
1,按古人的定义,马来以北地区产沉香,琼,真腊,占国,两广。那时候资讯,交通都不发达,而且好东西还多,盖房子都用海黄,越黄当时的价值一定不会超过其运输成本,所以要求应该比现代要严格。最近在国内呆的时间比较长,结合在越南的知识与台 湾的说法,还有看见的各种各样名称的东西,得出的结论,亚洲的沉香只有两个大类别,惠安沉与星洲沉。非洲,南美出不出沉香,我不知道,看纬度,也许会有,如果有,量会很大。
2,所谓“惠安水沉”,我得到的资讯是,首先历史上惠安有可能确实是产沉香的,但量相当的少,可能早在几百年前就绝迹了,惠安在沉香历史上一个更重要的地位是出口集散地,越南的古皇宫在顺化,惠安过去也就是抽几根烟的时间。在越南历史上,惠安是个国际化海港大都市,中国人,日本人都大量的驻扎甚至繁衍生息。目前的建筑应该是福建一带风格为主。
从地图上看,由东向西,台 湾,两广,海南,越南,老挝,柬埔寨,泰国,缅甸,对了还有云南,可能都有沉香,国内的东西不用说了,克扣一点后抓紧时间送到宫里,南方几个荒蛮之地的小附庸国,也象征性的进贡一些,留一些再换点丝绸布匹等生活物资。
然后就是越南人根本不懂得分惠安,芽庄,红土,再强调一下,越南人只根据死料,活料,味道,含油量来分级定价,而且这个价格有一定的随意性,要看付款条件与心情,所以我认为,所谓惠安,芽庄,柬埔寨,老挝等分级基本是“商业划分”,很有趣的现象,甜凉清到了一定的纯度,繁体中文的命名体系就会由”惠安“归为”芽庄”。结合古文,现代报告,经验等等因素,如果按味道划分,海南沉应该划进惠安味系。这么分不能怪我,改革开放晚了,台 湾人那时候来不了大陆,没办法炒做海南东西,所以,所以,所以。。。还有一个问题是,地图上看,海南的绿色相当的少,东西应该也不多。不过这事要在20年前交给温州人办,指不定把能把惠安划进海南系。
另,台 湾的某网站上开始鼓吹泰国沉了,而且前面有N个定语,我硬是没记住,估计国内也快了。。。
3,所谓“星洲”,再看地图,还是集散地与贸易港,如果诸位站在大宗沉香出口商的角度思考,首先要研究地图吧,海运永远是成本最 低,然后你需要一个有一定量级的,具备国际化贸易,与规模运输的集散地,还有比新加坡更合适的么?!从进口商的角度思考,现在社会的分工逐步细致,你有必要安排队伍跑进深山老林里与香农谈判么?有那个成本,是我会安排队伍去日本,中东,台 湾做销售。我研究过所谓“印尼,马来,星洲,佳里满丹”。说实话,有区别,但大的嗅觉体系很接近,可能有些产区的东西会有一点点不太明显特征,可是从贸易角度上说,有多大的问题呢?划分产地的真正目的是用来划分市场的“价格区间”。
这些名词与产地的中文划分基本上是源于我宝岛地区,就产地划分与命名,有一个简单的不能再简单的问题,请问有谁把这几个地方都跑遍了,而且在当地都有可靠的供应渠道?!
种植方法
沉香是我国名贵中草药材,也是稀有的高 级香料,还是佛教修行的上等贡品,其经济价值极高,产品供不应求,国内外奇缺,价格贵如黄金,正所谓“一片万钱”。专家从植物学的角度说:沉香只能形成于生长在东南亚 热带雨林地区的瑞香科沉香属的乔木型香品种树木之中,它或形成在树的表皮处或根部、树干处。
只要掌握了正确的种值方法,种植沉香成本低,易种好管。种植沉香,是绿化的很好的方法,而且经济价值高,是农民致富的好方法。近年,我国大力发展沉香的科学种植方法的研究和规模化种植。如英扬沉香开发有限公司从1986年5月至2006年9月完成了《海南沉香种植、造香与加工技术研究》的课题研究,成果经海南省科学技术厅专家组评价项目研究成果达到了国内领 先水平。成果内容包括:
1、选出的人工栽培第 一代和第 二代优良母树(命名为“海香沉1号”),是我国最早选出的沉香优良品系,实现了沉香从野生状态向人工种植的历史性转变。
2、总结的一套海南沉香栽培管理技术措施已在海南、广东等地普遍推广使用。
3、“打洞+菌药法”可使白木香树早结香、多结香、结好香,实现高效益,为人工造香开辟了一条新路。
4、香产品深加工综合利用,为实现沉香产业化发展进行了有益的探索。
以下搜录沉香种植的一般方法和注意事项,供参考。
1、种植季节:春季3-4月间气温回升,春梢尚未萌动、或刚萌动时,选择阴雨天定植。成活率可达95%以上。如果选用袋装苗或营养钵苗,种植季节相对宽松,种植效果较好。
2、种植密度:造林密度,不能一概而言,要视立地条件而定,水肥条件很好的地方为2M×3M,每亩种植100株左右;土地不太肥沃、雨水偏少的地区多采用2M×2.5M的规格种植每亩种植120株左右。
3、种植前准备:按株行距挖 , 的规格:宽50×50厘米,深40厘米。挖好植 后,先回填表土,这时要配合投放基底肥。每株用量:复合肥100克、钙镁磷100克、过磷酸钙250克,结合回填土混合均匀。但要注意:投放肥料的顺序,先放复合肥料混匀表土――投放钙镁磷、过磷酸钙――混匀表土,然后将苗栽植其上。这样做的目的是,避免根系直接与复合肥接触,又可使根系直接接触到钙镁磷和过磷酸钙,有利于生根。栽植时要注意适当深栽,避免露出地径基部。栽植后,整个回填土应略高于 面成小丘形,或开排水沟,切勿积水、土埋,以免烂根。
4、栽植方法:起苗前将苗木下部的侧枝及叶片剪去,留住上部数个片叶,并将每片叶剪去一半。栽苗时植株直立,根系舒展,分层覆土,浇透定根水。成活率可达95%以上。
5、幼树的抚育:种植后,当年雨季末期松土、锄草2次。以后3年内应加强除杂、除蔓除草、松土、扩 等抚育管理工作。每年抚育二次,分别在雨季前、后各抚育1次。施肥:在结合松土、除草、扩 时,在雨季期间,每年施肥2次,每次株施复合肥100~150g,以促进林木生长,使其早日郁闭成林,减少杂草丛生。抚育时要注意每年修剪一次分枝,培育优良干形,有利于结香。但要注意,幼林第 一年,不要过早、过分剪秃所有侧枝,适当暂留一定的侧枝有好处。随着时间的推迟,幼林的逐步长高,才逐步向上修剪。这样,有利于增加幼林期植株叶片的光合作用,有助于幼林的生长和根系的发展。
6、成树的生长期养护:沉香树生长期只须除草,适当施肥。成年树耐贫瘠,无须太多的呵护;轻微的虫害,反而有利于生成结香。
采收与储藏
国产沉香的采集:选择树干直径30厘米以上的大树,在距地面1.5~2米处的树干上,用刀顺砍数刀,深约3~4厘米,待其分泌树脂,经数年后,即可割取沉香。割取时造成的新伤口,仍可继续生成沉香。又法:在距离地面约1米处的树干上,凿成深3~6厘米,直径约3~10厘米的数个小口(俗称“开香门”),然后用泥土封好,待伤口附近的木质部分泌树脂,数年后生成沉香,即可割取。又枯死的白木香树,有时亦可觅得沉香,此香因年代较久,含脂量高,品质较好,但产量不多。来得沉香后,再用小刀剔除不含树脂的部分,晒干后即为成品。须贮藏于密闭的容器内,置阴凉干燥处,防止走油、干枯。
生药材鉴定
①进口沉香 为植物沉香的含有树脂的木材,多呈盔帽形、棒状或片状,外形极不规则,长7~20厘米,直径1.5~6厘米。表面褐色,常有黑色与黄 色交错的纹理,平滑光润。质坚实,沉重,难折断,用刀劈开,破开面呈灰褐色。能沉于水或半沉半浮。有特殊香气,味苦。燃烧时有油渗出,香气浓烈。主产印度、马来西亚等地。②国产沉香 又名:海南沉香。为植物白木香的含有树脂的木材,多呈不规则块状或片状,长3~15厘米,直径3~6厘米。表面凹凸不平,有加工的刀痕。可见黑褐色的含树脂部分与黄 色的木部柏间,形成斑纹,其孔洞及凹窝的表面呈朽木状。质较轻,折断面刺状,棕色。大多不能沉水。有特殊香气,味苦,燃烧时有油渗出,发浓烟,香气浓烈。主产广东海南岛,广西亦产。沉香中油性足、体质重而性糯者,经精选加工后即为伽南香,参见“伽南香”条。3、显微特征:①白木香:横切面木射线宽1-2列细胞,细胞呈径向延长,壁非木化至微木化,有的具壁孔,含水量棕色树脂状物质。木纤维呈多角形,壁不甚厚,木化。导管呈圆多角形至类方形,往往2 个相集成群,偶有单个散在;有的导管中充满树脂状物质。木薄壁细胞壁薄,非木化。大多数10个成群,也有少数围在导管四周;内含棕色树脂物质。切向切面;木射线宽1-2列细胞,高4-15个细胞。导管节长短不一,具缘纹孔。木薄壁细胞呈长方形。木纤维细长,直径约20-30毫微米;有壁 孔;径向切面除木射线呈横向联合带外,余与切向切面类同。② 白木香粉末:粉末黑棕色;纤维管胞多成束,呈长棱形,壁 较薄,径向壁 上缘纹孔,切向壁 上少见。韧型纤维较少见,多离散,直径25-45微毫米;切向壁上单斜纹孔。具缘纹孔管多见,直径约至于28微毫米,具缘纹排列紧密,互列,导管内含黄棕色树脂团块,常破碎脱出。木射线宽1-2列细胞,高约至20个细胞。单雠孔较密,内函韧皮薄壁细胞含黄棕色物;壁非木化,可见菌丝腐蚀形成纵横交错的纹理,草酸钙柱晶少见。为四面柱体,长至 68微毫米;直径9-15微毫米。③沉香粉末:深棕色,与白木香粉末的区别是:韧型纤维较细,直径6-40微毫米,具缘纹孔导管直径150微毫米,木射线大多宽1列细胞,高以5个细胞为多见。柱晶极小,长至80微毫米。显微鉴定:(1)国产沉香(白木香) 粉末:黑末:黑棕色。①纤维管胞多成束,长梭形,直径22-29μm,壁稍厚,木化,径向壁有具缘纹孔,切向壁少 见。②韧型纤维较少见,多散离,直径25-45μm,径向壁有单斜纹孔。 ③具缘纹孔导管直径约至128μm,具缘纹孔排列紧密,互列,导管内含黄棕色树脂团块,常破碎脱出,④木射线宽1-2列细胞,高约至20个细胞,单纹孔较密。⑤木间韧皮薄壁细胞含黄棕色物,壁非木化,可见菌丝及纵横交错的纹理。⑥草酸钙柱晶少见,为四面柱体,长至68μm,直径9-18μm。此外,可见树脂团块。(2)进口沉香 粉末:深棕色。韧型纤维较细,直径16-40μm;具缘纹孔导管直径至150 μm;木射线大多宽1-2列细胞,高以5个细胞为多见。柱晶极少,长至80μm。饮片:国产沉香纟纵刨或斜刨的菲薄片,纵刨片表面可见淡棕色组织中密布棕黑色纵条纹;斜刨或横刨片表面,可见棕黑色斑纹。
炮制方法
刷净,劈成小块,用时捣碎或研成细粉。
其他资料
沉香又名牙香树、白木香,还有一个丽的名字叫做“女儿香”。它是原产南中国的常绿乔木,有平滑及浅灰色的树干、卵形及叶脉幼细的叶片和黄绿色的小花。在夏天,可看到一个个绿色的果实挂在树上。
沉香的用途广泛,它的树脂可制成香料或供药用,木材可制线香,而树皮可用来造纸。由于分布区不断缩小,只剩下零星的分布,已被列为国家二级保护野生植物予以保护。
据史书记载,沉香在唐朝已传入广东,宋朝普遍种植,因为主要集中在东莞地区,所以又名莞香。关于莞香,当地人流传着一个丽的故事:莞香的洗晒由姑娘们负责,她们常将最 好的香块偷藏胸中,以换取脂粉,香中极 品“女儿香”由此得名。
沉香,又名“沉水香”,“水沉香”,古语写作“沈香”(沈,同沉)。 古来常说的“沉檀龙麝”之“沉”,就是指沉香。沉香香品高雅,而且十分难得,自古以来即被列为众香之首。与檀香不同,沉香并不是一种木材,而是一类特殊的香树“结”出的,混合了油脂(树脂)成分和木质成分的固态凝聚物。而这类香树的木材本身并无特殊的香味,而且木质较为松软。据现在的研究,瑞香科沉香属的几种树木,如马来沉香树、莞香树、印度沉香树等都可以形成沉香。
相关考证
出自《名医别录》;
①《南方草木状》:“蜜香、沉香、鸡骨香、黄熟香、栈香、青桂香、马蹄香、鸡舌香,案此八物,同出于一树也。交趾有蜜香树,斡似柜柳,其花白而繁,其叶如橘。钦取香,伐之经年,其根斡枝节,各有别色也。木心与节坚黑,沉水者为沉香;与水面平者为鸡骨香;其根为黄熟香;其斡为栈香;细枝紧实未烂者,为青桂香;其根节轻而大者为马蹄香;其花不香,成实乃香,为鸡舌香。珍异之木也。”
②《铁围山丛谈》:“香木,初一种也,膏脉贯溢,则其结沉实,此为沉水香。然沉水香其类有四:谓之熟结,自然其间凝实者也;谓之脱落,因木朽而自解者也;谓之生结,人以刀斧伤之而后膏脉聚焉,故言生结也;谓之蛊漏,因伤蠹而后膏脉亦聚焉,故言蛊漏也。自然脱落为上,而其气和,生结、蛊漏,则其气烈,斯为下矣。沉水香过四者外,则有半结半不结,为弄水沉、弄水香者,蕃语名婆菜者是也。因其半结则实而色黑,半不结则不大实而色褐,好事者故谓之鹧鸪斑是也。婆菜中则复有名水盘头,水盘头结实厚者亦近乎沉水香,但香木被伐,其根盘必有膏脉涌溢,以涌溢故亦结,但数为雨 ,其气颇腥烈,故婆菜中水盘头为下矣。余虽有香气,既不大凝实。若是一品,号为笺香。大凡沉水、婆菜、笺香此三名尝出于一种而每自有高下,其品类名号为多尔,不谓沉水、婆菜、笺香各别有种也。三者其产占城则不若真腊,真腊不若海南黎峒,又皆不若万安、吉阳两军之间黎母山,至是为冠绝天下之香,无能及之矣。”
③《本草衍义》:“沉香,岭南诸郡悉有之,旁海诸州尤多。今南恩、高、窦等州,惟产生结香。沉之良者,惟在琼崖等州,俗谓之角沉。黄沉乃枯木中得者,宜入药用。依木皮而结者,谓之青桂,气尤清。在土中岁久,不待?剔而成结,谓之龙鳞。亦确创之自卷,咀之柔韧者,谓之黄蜡沉,尤难得也。然《经》中止言疗风水毒肿,去恶气,余更无治疗,今医家用以保和卫气,为上品药,须极细为佳。今人故多与乌药磨服,走散滞气,独行则势弱,与他药相佐,当缓取效,有益无损。余药不可方也。”
④《本草新编》:“沉香,味辛,气微温,阳也,无毒。入命门。补相火,抑阴助阳,养诸气,通天彻地,治吐泻,引龙雷之火下藏肾宫,安呕逆之气,上通于心脏,乃心肾交接之妙品。又温而不热,可常用以益阳者也。 ”
优质沉香木的形成必须经过千年,带有树脂的木材必须经过动物和外力的作用而产生伤口,树木又因为伤口处的油脂的分泌而愈合,就这样反复反复直到整个树木被树脂所包含,在经过长时间自然条件下的沉淀才能够形成。所以在古代,只有时皇 家和贵 族才能够使用沉香木,一般的家庭即使想要享用但是也没有那个经济能力,因为沉香木的价格非常昂贵。据相关资料显示,在南海地区的南宋沉船里就发现朝廷已经把这物件作为进口产品,四个手机大小的精品沉香木能够卖到一万万钱。
品质好一些的虫漏沉香适合用于沉香香道或泡茶、泡酒;个头较大、造型独特的虫漏沉香,可以用来制作摆件。虫漏沉香多以不规则的片状为主,很少被用于雕刻,除非是厚实一些的料子,能用于车珠的更是罕见。可以去香‎至‎尊问一下。

沉香蚁沉特点

初初接触沉香的人,常被一堆学术名词搞不清方向,到底水沉、土沉、蚁沉、倒架、活沉哪个好呢? 我们不是搞学术研究, 不应抠泥于这些花巧的细节, 只要把握好它的含脂量和香味就行了。假设有人说水沉最好, 但不同国家产地的水沉料, 含脂量和香味是会不同的, 甚至同一块水沉香料上,因为头段和尾段的油脂含量不同甚至香味不同,头段和尾段的价值差别甚大, 你能说水沉就一定要比土沉、蚁沉、倒架、活沉都好吗?

目前国内沉香方面没有明确的产品检测标准 (但台湾、日本都有), 象沉香佛珠是属于轻工日用产品的,但国家的技术监督检验机构仍不可提供鉴定服务。由于沉香入药,可当作药品交由食品及药品监督管理局(或各省医药总公司)鉴定, 鉴定的项目有两大项,首先鉴定木质分子结构是否属于沉香木, 其次鉴定其油脂是否属沉香脂, 含脂含量多少, 国家药典对沉香的检验规定有醇溶性浸出物不得少于15%, 例如我国的海南沉香黑油格就曾被检测到35-38%的含脂量。从医学角度来看,沉香的药效是来自于油脂, 油脂越丰富当然药用价值就越高。目前造假的多数用绞股蓝头泡合成香精, 医药总公司是可以鉴定出来的。当然,如再进一步要求鉴定沉香的香型和产地, 目前他们还做不到。这样就要凭老师傅的经验来断定了,老师傅主要是通过焚烧闻香来鉴定, 不过偶然也会走漏眼的。

对初学者来说, 怎样的沉香才是好沉香? 答案是不管你是什么沉, 只要油脂好, 香味好的就是好沉香。如果你是收藏级别的高手, 那就要深入研究一下了, 市场上稀有的沉香品种才会有较大的增值空间的。

沉香蚂蚁沉香

沉香这个问题比较严重,自古以来就是一个很大的问题,因为沉香是一个对于普通人来说是一个很高高在上的圣品,但自从改革开放以来中国大陆发生着翻天覆地的变化,沉香也在逐渐走进千家万户。现在正在崛起的中国大陆已经取代中国台湾成为全世界最大的沉香进口地,然多数人却未能亲见活的沉香树。沉香独有的一种香味,融合动物界与植物界的精华,是大自然中动植物合而为一的礼赞,其香气数千年来至今人工仍无法调配出来。
沉香含树脂,是容水沉香树(Aquilaria malaccensis)或其他沉香属(Aquilaria)植物的木材部分。这种因微生物入侵而改变特质、颜色及比重的木材有许多别名,显示出沉香几千年来在各地被广泛采用。中国的很多古医书籍及第八世纪的回教、印度传统医学就已有把沉香入药的记载。圣经旧约则有沉香做成香水的记载。至今这些用法还继续流传着。中国、印度传统医学、藏医及东亚传统医学都有使用沉香。沉香因其浓郁香味也被制成香油或香料,这在中东地区尤其盛行。在佛教、印度教及回教的仪式中也使用沉香,香道再兴起也重新点燃起中国人、日本人对沉香的兴趣。在台湾,五加皮酒及竹叶青酒也在制作过程加入沉香增加酒的香味。另一种在中国教广泛的用法是将沉香刻成雕像、手链、项链、腰链、妇女外挂饰品及工艺品等。
沉香在国际间的贸易可以追溯到十三世纪,而印度是最早出口沉香的国家之一。现在沉香的国际贸易量相当大,在1997年的国际贸易记录中,就有七百多吨。在二十多个沉香出口或再出口国中,以印尼及马来西亚的出口量最多。综观整个木材贸易,以材积计算,沉香虽然只占小部分,但以金额计算时,却是不容忽视的。
一,如何鉴别沉香
1,自然形成的沉香具有木质的结构和纹理,但横截面没有年轮,整块沉香上没有粘连痕迹,表面颜色自然,结构朴实。即使疤结、空洞、虫蛀朽残部位也是自然形态。如果有人工修饰或特别坚固大都是进行过造假处理。
2,真沉香以火试之,其香沉稳清神、甜馨持久,舒适怡人,其香气具有通透性及层次感,有极强的穿透力;假沉香则香短,香气杂陈,嗅之昏浊不适,全无清扬之气,浸药或胶粘过、用化学方式处理过的则会散发明显的工业香精或是粘合剂的刺激气味。
3,沉香木一个典型特点是遇水则香,用普通自来水浇淋后其甜香之气自然飘逸而出,假沉香则散发臭杂之气或全无香气。 现在中国有家境富裕的人家卫生间中悬挂沉香,沐浴时喷淋头的水浇到沉香上后,卫生间就飘逸起甜怡的香气。
4,真沉香油脂结构或均匀或不规则散布,自然舒畅柔和,无论沉香什么色泽,用手摩擦手上绝不会留下颜色痕迹。
5,人工种植的沉香树干上有排列整齐的刺激节,这些凸出的节上都有一个或扁或圆的洞,这就是钉钉洞或是人工钻洞。人工种植的沉香由于沉香树生长的环境缺乏致命的生物物种的多样性,其香气轻浮、单薄、短暂,缺乏野生沉香的特有亲和力。
6,野生沉香既是你第一次闻到,那种温馨亲切的感觉也会油然而生,有一种久违邂逅的愉悦感。人工合成的化学香会让你立即想起焚烧垃圾或轮胎气味。而且,野生沉香的烟气对眼睛没有刺激性,化学香则会让眼睛很不舒服。
7,切小品沉香放置于烧红的木炭上,木片上很快就会见到沸腾的沉香油,直到香气全部释放完毕,木片也不会散发出木质烧焦的味道,而且那白色纯净的香气是丝丝缕缕向上攀升,数千平米的空间,在你点燃沉香的瞬间就无处不洋溢着迷人的香气。化学香的焦灼刺激气味扩散则相对缓慢,而且烟气是黑褐色的。浸泡过化学香的沉香无论其含有量多高,也不会有沸腾的现象。
8,柬埔寨沉香品质优良,其香味较寮国、越南沉香为强,天然馨香令人心仪,其香味有很强的渗透性而且持久,近闻也无熏人之感,无论大小空间内,均适合使用。大陆的进口商对柬埔寨沉香缺乏了解,甚至误将之归类越南惠安或芽庄沉,实在有些荒诞。因为柬埔寨沉香比惠安、芽庄沉清爽的多,尤其是甜馨气息是惠安沉香无法比拟的。
柬埔寨沉香木所榨出的沉香油,色味黑浓,国际评价属最高等,是法国高级香水最重要的稳定济。在阿拉伯世界,柬埔寨沉香一直享有极高的声誉,也是市场价最高的品牌。
二,沉香的形成
野生天然沉香树在受“伤”后会分泌油脂以自我保护,这些油脂与空气中的微生物结合生成新的物质,这就是沉香。不同的微生物环境造就出不同香型的沉香,这种沉香不断繁衍并沿植物的营养管线向上“蔓延”向下沉积,沉香就这样日积月累形成。
1,"死沉"
死沉有2种,一是沉香树结香后受外力作用倒地,被土掩埋后有足够的时间醇化而形成所谓的死沉。当然醇化的时间越久远,沉香的品味越高。二是沉香树倒地后其残存的生命力或是部分根部尚在土壤里,使其生命得以短暂延续,这时候受伤的部分与微生物结合形成的沉香也叫死沉。死沉的香味特点是幽然持久,镇静安神,闻之顿觉心情倏然放松,生命的奔放与顽强在鲜有的宁静中得到升华。
2,"活沉".
沉香树结香后的若干年并不会死亡。因为其营养管线还没有完全被沉香堵住,而局部的结香也不影响水分及营养成分的输送。这种仍然具有生命力的沉香树被砍伐后获取的结香部分一般称为活沉。活沉的香味通常比较清扬,有明显的提神醒目作用,闻之心旷神怡。古老沉香树获得的沉香一定是沉香中的极品。
3,蚁虫咬噬所形成典型的"虫漏"
沉香树材质疏松,如果不结香基本不具备经济价值,沉香树受伤有很多可能性,雨季的雷击、动物攀登、风吹树折、动物及病虫侵袭、人为损害如烧灼、砍伐甚至部分自然死亡等都会激发沉香树的应激性反应——分泌树脂。旱季空气干燥,大气环境中微生物稀少,既使沉香树受伤,因伤口分泌的树脂很快干燥,结香的效果就会很差甚至不会结香。
在人工种植的沉香树上可以观察到蚂蚁洞,大大小小的蚂蚁钻进钻出地忙碌着,在野生商品沉香上人们也可以见到一些形状各异的空洞,这印证出沉香的其中一个成因。
4,沉香醇化
醇化的原理基本同普洱茶,只不过沉香的醇化是自然形成的,在蚂蚁坟里的醇化与雨季泥水掩埋后的醇化结果也不相同,时间的长短也影响沉香的品质。需要指出的是,沉香既然是微生物与树脂结合后形成的新的活体物质,那么醇化的过程也是沉香继续繁衍凝积的过程,这个过程中温度、空气都是参与繁衍凝积必不可缺的介质。也就是说无论是泥水掩埋还是蚂蚁堆土掩埋,都必须与空气有所接触,只有这样被掩埋活体物质才能保持生命力,也就是保持持续的繁衍凝积。显然蚂蚁及其它动物进出土堆的通道就是空气通道, 由此可见有些所谓学者言之凿凿宣称的从沼泽地里挖掘出来的沉香“水沉”是经不住推敲的,而了解南亚(包括越南、柬埔寨)热带森林状况的人都清楚,森林里的沼泽地都是一些很特殊的土壤,其周边生长的都是一些低矮的杂木,绝不会有沉香树的存在。既是雨水将折断的沉香木冲入沼泽地,由于缺乏空气,沉香的继续繁衍堆积也绝无可能。
柬埔寨作为沉香主产地一年只有两季,雨季与旱季。最开始结香的部分可能脱落在地面或水里,但随着季节的变化,暴雨导致的土壤移动、堆积等等不确定因素很难说是在水里还是土里,但有一点是肯定的,掉落于地的很快会被蚂蚁匑土所掩埋,沉香的醇化基本上是在土里进行。在柬埔寨生活过的人大都会发现荒芜的田野里会有很多形状各异、大小不一的土堆,当地人称这些土堆是蚂蚁坟,在森林里也有很多这样的蚂蚁坟,基本可以肯定的是每个蚂蚁坟内都有一个树桩,这个树桩如果是沉香树树桩的话,经过几十年、几百年乃至数千年的封土醇化,出土沉香一定是上等极品。
5,奇楠香的形成与特点
有研究者认为,一种奇楠与死沉本是共生体,但油脂在醇化的过程中产生质变,形成与沉香有很大差异的新物质,也就是说,挖到一个沉香的坑,可能全是死沉,也可能会有极少部分奇楠,但更多的情况是只有沉香没有奇楠。最名贵的奇楠无一例外是历经无数年醇化后的成果。
另一种奇楠与活沉是共生体,也就是沉香树尚成活时所结。活结奇楠可能在根部、树身或树桠处,尽管是各样的形态,却无一不是孤零零地藏身与树中。环绕奇楠的是几乎毫无价值的白木。在柬埔寨基利隆山脉偶尔还可以见到有常年生活在林区的农民砍伐沉香树后采收到的奇楠,其颜色呈现淡淡的绿色,在阳光下观看银光闪烁。这就是人们常说的鹦哥绿奇楠。
柬埔寨鹦哥绿奇楠有清晰的奶香气息,甜甜的令人陶醉。
十分罕见的白奇楠肯定是活结。其特点是质地相对较软,色泽乳白,油脂腺在放大镜下历历在目,燃之香味似少女体香,或清明桃花香,一种朦胧的怡人意境随香气渗透进肌肤血液令人迷醉悠然,似沐浴明媚春光。
奇楠与沉香最基本的区别在于:
1,表面干涩,但切开后油脂线丰富,植物纤维与油脂线历历在目。
2,,无须加热既可闻到特有的芳香,而且是与植物的清香相伴。
3,相同含油的奇楠很软,而沉香的硬度较高。
4,咀嚼越久,口腔粘膜的沾粘感越强。
5,常见的奇楠味道辛辣、麻,但回甘,生津则更持久,更强烈。 罕见的奇楠——最珍贵的奇楠因为历经千年乃至数千年自然醇化,木质结构近似化石,油脂腺只有在高倍放大镜下才能观察到,口感则馨香醇厚甘甜,毫无辛麻感。只是这样的奇楠世间罕见,既是那些学者专家也大多是闻过其声,未见其物。
6,奇楠沉水的极其罕见,但一块完全醇化的奇楠有的部分会沉水,有部分的则不沉。大多数奇楠不会沉水,即是质量上称的鹦哥绿奇楠或是白奇楠也不沉水。极品奇楠产地售价每克1000—200美元,多是有价无货。.
三,人工沉香
几十年前越南、泰国、马来西亚、印尼就有人种植沉香树,并人为的施加外力,钉钉、钻孔电烫及钻孔灌油(在钻孔内灌入乙醇后再以竹块封口)等方式试图工业化量产,现在柬埔寨、中国台湾、海南、广东都有大面积种植。
可实际上,人工方式结香大致需要8-10年,也就是说要在沉香树生长到直径12—30cm以上时进行人工结香作业。人工结香与天然野生沉香完全不是一个概念,美国一所大学在马来西亚和印尼建立了人工结香工业化量产实验基地,但至今没有宣布实验结果成功,可以投入量产。
人工种植的沉香树一般在作业后8个月就可获得视觉上的结香效果,但香味是难以与野生沉香相提并论的。越南人用人工种植的沉香提炼沉香油,经过50%以上掺假勾兑后每豪升产地批发售价100元人民币。
如果要提高人工结香的质量就要有足够的耐心,有研究证实,人工作业后20年所获得的沉香其香味要好很多。
每公顷土地可种植2500棵沉香树,其种植投入高于橡胶。主要是因为在种植后3年内要进行浇灌,土壤的湿润有助于沉香树的成活及成长,这对于旱季时间过长的柬埔寨尤其重要。敷设输水管线及水源建设是一笔不菲的开支。如果有足够的水分,沉香树对土壤并不是很挑剔。
柬埔寨的国公、马德旺、实居、贡布、暹粒等省已有成片的人工沉香树林。
四,沉香贸易
目前1—50美元1克的沉香比教常见。沉香在柬埔寨属于非公开交易林产品,所以市场上几乎见不到公开销售沉香的店铺。由于地缘关系,中国人对柬埔寨沉香缺乏足够的了解,其实柬埔寨沉香在国际上最受欢迎,售价也最高。尤其是阿拉伯人,对柬埔寨沉香情有独钟。泰国曼谷市中心著名的华南大酒店极其周边地区有数百家沉香店铺,那里出售的绝大部分是柬埔寨沉香,而销售对象就是居住在华南大酒店及周边酒店里的阿拉伯人。因为有了沉香,才有了那些富裕的阿拉伯人在这一区域的大量聚集。
沉香贸易,受到国际公约的约束,严格地说,目前市场上的交易活动大多是非法的。中国于1980年12月25日加入《濒危野生动植物种国际贸易公约》, 1987年土沉香被列为国家珍稀濒危三级保护植物,1999年又被国务院批准为国家二级重点保护野生植物。进口沉香要向国家濒危植物管理办公室申请进口许可证,目前药用沉香的进口按每公斤20万美元核价征收关税。
目前有八个沉香属植物的族群已经被列入世界自然保护联盟(IUCN)濒危植物红皮书中的「受威胁(threatened)」等级。其中,有六个种类的族群危机就是因为过度采收沉香所造成的。
所有的缔约国不论出口或再出口沉香树的部分植物体或衍生物(例如,木材、木片、油),都必须对出口货品签发濒危物种出口许可证。这个公约的规定是,当货品从原产国出口时,出口国政府必须先确定沉香的来源合法且不会影响到这个物种生存下,出口国政府才会签发出口许可证,贸易商拿到出口许可证后向出口目的地国申请濒危植物进口许可证。
越南二十几年前基本靠出卖资源性物资赚点外汇,黄花梨和酸枝早就绝迹,别说是沉香。现在越南的优质沉香几乎全是从柬埔寨走私过去的,而比较量大的沉香则是来自对沉香贸易管制无力的马来西亚、印尼。因为柬埔寨与越南有特殊的政治渊源,两国间的边境线又长,走私在柬、越之间并非什么秘密。
国际贸易市场上的沉香,过去大部分都被输往远东及中东地区,1995-1997年,主要的目的地是沙地阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、中国香港及台湾。新加坡在沉香贸易上,曾扮演相当重要的角色,新加坡从南亚及东南亚进口沉香,而大部分沉香则会再出口,其中有些是已经加工过的,如沉香油。1995-1997年,新加坡再出口了将近800吨的沉香树,占了印尼及马来半岛输出到新加坡总量(1,113 吨)的七成。印度曾经是沉香的重要国际供应市场,由于过度采收,天然蕴藏量已骤减,目前转变成沉香的加工中心,而所用的沉香都不是印度原产的。寮国及缅甸在沉香贸易所扮演的角色相对较小,有资料显示缅甸沉香主要流向印度,老挝沉香则流向越南。
伴随中国经济的崛起,沉香文化也开始复兴,中国对沉香的需求与日俱增,目前中国已经是世界上最主要的沉香需求国。
如果需要,可以在香至尊看看,应该有你想要的。 本回答被提问者采纳
沉香
原创:周阳2007/9/21
沉香不完全是一种木材,沉香也不等于是沉香树。沉香是由世界上8个沉香属树种:印度沉香、美洲沉香、马来沉香、野沉香、厚沉香、马来考沉香、土沉香(白木香)的树木“结”出的。沉香的形成是这些树在自然界中被虫咬、风吹断枝、雷击等原因树干损伤后被真菌侵入寄生,在菌体内酶的作用下,侵蚀朽化使木材的薄壁细胞贮存的淀粉,产生一系列变化,形成香脂,最后经多年乃至千年的沉积形成了有香脂和木质成分的固态凝聚物。这就是古籍书中有记载的;木材经虫咬病变产生的分泌液,经过近千年的腐蚀,所剩下没有腐烂的带香味的木段。《本草纲目》:“其积年老木,长年其外皮俱朽,木心与枝节不坏,坚黑沉水者,即沉香也”。也就是现在我们所说的真正意义上的――沉香。 本回答被网友采纳

沉香其实是来自一种叫做瑞香科白木香树,它在遭受了雷劈,刀砍,被虫子咬噬,以及蚂蚁啃等各种的外来伤害之后,那些个伤口累积了很多,然后那些个伤口其实就会在时间的积累之下,就慢慢的形成了那些独特的树脂了。因沉香有宁神助眠、消炎抗菌等作用。把沉香的特殊功效,留存于睡眠类纺织品,对提高睡眠质量有很好的帮助,香遇品牌采用优质的海南白木香树作为原料,去除白木,提取结香部分,通过纺织技术,混合载体树脂塑造其可纺性,以熔融喷丝的方式制成沉香纤维,再通过与棉、麻、丝等纤维混合纺织成持久留香的沉香面料。


沉香蚂蚁沉香


网友评论:

今天上面蚁沉香怎么样(蚂蚁沉香好吗)相关消息先聊到这里,感谢您百忙之中来阅读本文内容,更多关于豆腐丁-怎么样互动平台别忘了在本站进行搜索查找喔!

您可能还会对下面的文章感兴趣: